Smog

‘Smog’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Khói mù
Giải thích thuật ngữ: Sự ô nhiễm không khí điển hình liên quan đến các chất ôxy hoá. (Xem: khói mù quang hoá).