Soft Water

‘Soft Water’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nước mềm
Giải thích thuật ngữ: Nước bất kỳ không chứa hàm lượng đáng kể chất khoáng không tan như muối canxi hay magiê.