Soil Adsorption Field

‘Soil Adsorption Field’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Lớp đất hấp thụ
Giải thích thuật ngữ: Vùng dưới bề mặt có rãnh hoặc lớp đá sạch và hệ thống đường ống qua đó nước thải đã được xử lý sẽ thấm vào đất xung quanh để xử lý kỹ hơn và loại bỏ.