Soil Gas

‘Soil Gas’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Khí đất
Giải thích thuật ngữ: Những hợp chất và nguyên tố khí có trong khoảng không nhỏ giữa các hạt của đất và đất trồng. Những khí như vậy có thể được di chuyển hoặc bị đẩy ra bằng áp lực.