Source Area

‘Source Area’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Vùng nguồn
Giải thích thuật ngữ: Vị trí của hydrocacbon lỏng hoặc vùng nồng độ cao nhất của một hóa chất đáng quan tâm có trong đất trồng hoặc nước ngầm, hoặc cả hai.