Source-Water Protection Area

‘Source-Water Protection Area’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Khu vực bảo vệ nước nguồn
Giải thích thuật ngữ: Khu vực được tiểu bang vạch ra để hình thành nguồn cấp nước công cộng hoặc bao gồm nhiều nguồn như thế, dù đó là nguồn nước ngầm, nước mặt hay cả hai.