Special Review

‘Special Review’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Xem xét đặc biệt
Giải thích thuật ngữ: Trước đây có tên là Căn cứ bác bỏ chống lại sự đăng ký (RPAR). Đây là tiến trình điều chỉnh trong đó những loại thuốc trừ sâu đang bị nghi ngờ gây rủi ro không chính đáng đến sức khoẻ con người, sinh vật không nằm trong mục tiêu cần tiêu diệt, hay môi trường sẽ được EPA xem xét. Sự cân nhắc ấy đòi hỏi một bản phân tích về mức độ lợi/hại ở tầm rộng và có sự phê bình góp ý từ phía công chúng. Nếu nguy cơ được tìm thấy có gây ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế xã hội thì những hoạt động điều chỉnh sẽ được đưa ra, từ việc xét duyệt nhãn hiệu và hạn chế sử dụng đến việc hủy bỏ hay đình chỉ đăng ký.