Special Waste

‘Special Waste’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chất thải đặc biệt
Giải thích thuật ngữ: Bao gồm những chất thải nguy hiểm từ hộ gia đình, các chất thải cồng kềnh (như tủ lạnh, các mảnh đồ gỗ…), lốp xe hay dầu đã qua sử dụng.