Species

‘Species’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Loài
Giải thích thuật ngữ:
1. Tập hợp đơn lẻ về mặt sinh sản các sinh vật giao phối có cùng thuộc tính chung và thường được gọi bằng một tên chung.
2. Một sinh vật thuộc loại như vậy.