Sprawl

‘Sprawl’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Vùng ngổn ngang
Giải thích thuật ngữ: Sự phát triển lộn xộn của vùng đất mở.