Spring Melt/Thaw

‘Spring Melt/Thaw’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Suối tan chảy/ Sự tan chảy
Giải thích thuật ngữ: Quá trình nhiệt độ ấm lên làm tan tuyết và băng. Do nhiều dạng axít đọng có thể tồn tại trong nước đóng băng nên sự tan chảy có thể gây nên một lượng lớn bất thường axít hòa vào sông, suối, có khi làm chết cá.