Stabilization

‘Stabilization’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự ổn định
Giải thích thuật ngữ: Sự chuyển hóa những hoạt chất hữu cơ trong bùn thành chất trơ vô hại.