Stack Effect

‘Stack Effect’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hiệu ứng ống khói
Giải thích thuật ngữ: Dòng không khí di chuyển do không khí nóng bốc lên, tạo nên một vùng có áp suất dương trên đỉnh của một toà nhà và một khu vực có áp suất âm bên dưới. Hiệu ứng này có thể ảnh hưởng đến hệ thống cơ học và phá vỡ sự thông gió lẫn sự lưu thông không khí trong tòa nhà.