Stage II Controls

‘Stage II Controls’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Biện pháp kiểm soát giai đoạn II
Giải thích thuật ngữ: Hệ thống được đặt trong máy bơm tại trạm xăng để kiểm soát và thu lại hơi xăng trong suốt quá trình tiếp nhiên liệu.