Static Water Depth

‘Static Water Depth’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Độ sâu thủy tĩnh
Giải thích thuật ngữ: Khoảng cách thẳng đứng từ tâm trục ống xả của máy bơm đến mặt của một bể nước khi máy không hút nước từ bể hay từ gương nước.