Sterilizer

‘Sterilizer’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chất tiệt trùng
Giải thích thuật ngữ: Một trong ba nhóm chất chống khuẩn được đăng ký bởi EPA cho phép sử dụng trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. EPA xem một chất chống khuẩn là một chất tiệt trùng khi nó phá hủy hay tiêu diệt tất cả các thể vi khuẩn, virút, nấm gây bệnh và các bào tử của chúng. Vì các bào tử được coi là những vi sinh vật khó tiêu diệt nhất, EPA coi thuật ngữ “thuốc diệt bào tử” đồng nghĩa với thuật ngữ chất tiệt trùng.