Subchronic

‘Subchronic’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Cận mãn tính
Giải thích thuật ngữ: Thời gian dài trung bình, thường được dùng để mô tả các nghiên cứu hoặc giai đoạn phơi nhiễm kéo dài trong chu kỳ từ 5-90 ngày.