Subwatershed

‘Subwatershed’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Đường cận phân nước
Giải thích thuật ngữ: Vành đai địa hình lưu vực của một phụ lưu sông.