Superchlorination

‘Superchlorination’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Siêu khử trùng
Giải thích thuật ngữ: Việc sử dụng clo với liều lượng thận trọng để cho ra nguồn nước không có các chất cặn bã kết hợp quá lớn đến nỗi cần phải khử clo.