Supercritical Water

‘Supercritical Water’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nước siêu tới hạn
Giải thích thuật ngữ: Cách xử lý nhiệt sử dụng nhiệt độ vừa phải và áp suất cao làm tăng khả năng của nước phân hủy những phân tử hữu cơ lớn thành những phân tử nhỏ và ít độc tính hơn. Ôxi được bơm vào trong suốt quá trình này sẽ kết hợp với các hợp chất hữu cơ đơn giản để tạo thành khí CO2 và nước.