Supplemental Registration

‘Supplemental Registration’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự đăng ký bổ sung
Giải thích thuật ngữ: Sự sắp xếp nhờ đó một bên có phép cấp phép cho một công ty khác tiếp thị sản phẩm thuốc trừ sâu của mình dưới sự đăng ký của công ty thứ hai.