Surface Runoff

‘Surface Runoff’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Dòng chảy mặt
Giải thích thuật ngữ: Lượng mưa, sự tan chảy của tuyết, hay việc tưới nước thái quá khiến cho nước thấm qua mặt đất và trữ lại trong những chỗ trũng nhỏ; một sự trung chuyển chính các chất gây ô nhiễm không phải từ nguồn điểm ở sông, suối, hồ…