System With a Single Service Connection

‘System With a Single Service Connection’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hệ thống một đường nối dịch vụ riêng lẻ
Giải thích thuật ngữ: Một hệ thống cung cấp nguồn nước uống đến người tiêu thụ qua một đường ống dịch vụ riêng lẻ.