Tailpipe Standards

‘Tailpipe Standards’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tiêu chuẩn cuối ống
Giải thích thuật ngữ: Những giới hạn phóng thải được áp dụng cho khí thải từ các loại động cơ di động.