Tampering

‘Tampering’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự can thiệp
Giải thích thuật ngữ: Việc chỉnh sửa, hủy bỏ hoặc tháo dỡ các thiết bị kiểm soát ô nhiễm trên các phương tiện giao thông có động cơ.