Technical-Grade Active Ingredient (TGA)

‘Technical-Grade Active Ingredient (TGA)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hoạt tố cấp kỹ thuật
Giải thích thuật ngữ: Hóa chất trừ sâu còn ở dạng nguyên như lúc mới sản xuất trước khi được áp dụng công thức để biến thành sản phẩm sử dụng cuối cùng (vd như bột tan, hạt nhỏ, chất cô đặc có thể chuyển sang dạng nhũ tương). Những sản phẩm đã đăng ký sản xuất có chứa những hóa chất như thế được gọi là sản phẩm cấp kỹ thuật.