Teratogenesis

‘Teratogenesis’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Thai nguyên học
Giải thích thuật ngữ: Việc đưa ra các khuyết tật bẩm sinh trong một bào thai đang phát triển không do di truyền mà do các nhân tố bên ngoài gen như các tác nhân hóa học và vật lý hoạt động trong tử cung. Những nhân tố này ngăn không cho phôi phát triển bình thường.