Theoretical Maximum Residue Contribution

‘Theoretical Maximum Residue Contribution’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Dư lượng tối đa được chấp nhận trên lý thuyết
Giải thích thuật ngữ: Lượng thuốc trừ sâu tối đa trên lý thuyết có trong thực đơn hàng ngày của một người trung bình. Nó giả định rằng trong tất cả các loại thức ăn được dùng hàng ngày sẽ có mức dung sai thuốc trừ sâu. TMRC được biểu hiện bằng miligram thuốc trừ sâu/trọng lượng cơ thể/ngày.