Therapeutic Index

‘Therapeutic Index’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chỉ số điều trị
Giải thích thuật ngữ: Là tỷ lệ giữa liều dùng đủ tạo ra độc tính hay tử vong với liều dùng đủ tạo ra phản ứng chữa trị hay không gây hại.