Thropic Levels

‘Thropic Levels’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Mức liên hệ
Giải thích thuật ngữ: Sự phân loại các sinh vật theo chức năng dựa trên các mối quan hệ về thức ăn (ví dụ như các loại cây cỏ sống dưới nước và trên đất liền nói chung tạo thành cấp độ thứ nhất, động vật ăn cỏ tạo thành cấp độ thứ hai.)