Tidal Marsh

‘Tidal Marsh’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Đầm thủy triều
Giải thích thuật ngữ: Những vùng đầm lầy thấp, phẳng xen lẫn với khe rãnh hay vũng thủy triều chịu tác động dâng lên của thủy triều. Thông thường, loại thực vật duy nhất tồn tại ở đây là cỏ và bụi cây chịu mặn. (Xem: đất ướt.)