Tolerances

‘Tolerances’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Dung sai
Giải thích thuật ngữ: Dư lượng thuốc trừ sâu có thể chấp nhận được trong sản xuất nông sản tươi sống hoặc trong thực phẩm đã chế biến. Hễ một loại thuốc trừ sâu nào được phép dùng trên thực phẩm hay cây lương thực thì mức dung sai (hay sự miễn giảm các yêu cầu về dung sai) phải được thiết lập. EPA thiết lập các mức dung sai và Hiệp hội lương thực và dược phẩm và Sở nông nghiệp sẽ đem ra thi hành.