Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)

‘Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tổng hydrocacbon dầu mỏ (TPH)
Giải thích thuật ngữ: Số đo nồng độ hay khối lượng các thành phần hydrocacbon dầu mỏ hiện diện trong một lượng đất hoặc nước cho trước. “Tổng” là một từ sai vì có rất ít quy trình định lượng hydrocacbon có thể đo được toàn bộ lượng hydrocacbon có trong một mẫu nhất định. Những hydrocacbon dễ bay hơi thường mất đi trong quá trình đo nên không định lượng được và những hydrocacbon phi dầu mỏ đôi khi lại xuất hiện trong quá trình phân tích.