Withdrawal symptoms

Withdrawal symptoms ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: triệu chứng xảy ra khi đột ngột phải ngưng sử dụng các chất đã quen dùng như rượu, ma túy : đổ mồ hôi, run tay chân, người lạnh mọc ốc.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Đồng Tháp của chúng tôi
Xem thêm frontal lobe là gì